Salvatoriánska rodina
Do Salvatoriánskej rodiny patria členovia Spoločenstva Božského Spasiteľa (Societas Divini Salvatoris), Kongregácie sestier Božského Spasiteľa (Sorores Divini Salvatoris) a Salvatoriáni laici.

Salvatoriánska rodina má medzinárodný charakter a pôsobí v rámci rímskokatolíckej Cirkvi:
  • Spoločnosť Božského Spasiteľa (Salvatoriáni) pozostáva z kňazov, stálych diakonov a bratov. Spoločnosť bola založená v roku 1881 otcom Františkom z Kríža Jordanom.
  • Kongregáciu sestier Božského Spasiteľa (Salvatoriánky) založili spoločne otec František z Kríža Jordan a blahoslavená Mária od Apoštolov (Terézia von Wüllenweber).
  • Salvatoriáni laici sú ľudia, ktorí ako laici žijú salvatoriánskou spiritualitou.
Všetkých ich zjednocuje práca v duchu a v súlade s ideami zakladateľa, otca Františka z Kríža Jordana. Tvoria jednu veľkú rodinu horlivých apoštolov, hlásajúcich všetkým ľuďom spásu, ktorá bola zjavená v osobe Ježiša Krista.
 
stat4u