Kostol sv. Cyrila a Metoda - Nitra-Mlynárce
Cezročné obdobie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pôst
Piatok
Krížová cesta
svätá omša
---  
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00, 10.30


17.20
Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

18.00
15.00
18.00
8.00, 10.30
8.00


8.00, 22.00
8.00, 10.30
8.00, 10.30
8.00, 10.30

17. nedeľa v cezročnom období 2016 – oznamy

 

Pešia púť do Krakova (08. - 16.07.2016) - www.mercy-pilgrim.eu

 
Kaplnka Matky Spasiteľa v Nitre
Cezročné obdobie
svätá omša
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
8.00
9.00
Pôst
Piatok
Krížová cesta

Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok


17.30


18.00
18.00
19.00
9.00
9.00
Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

24.00
9.00
9.00
9.00
 

banner

 

Citáty

Ľudia sa spytujú, či je kto smelý, bohatý, pekný, šikovný, alebo či je dobrý spisovateľ, dobrý spevák, dobrý pracovník; ale či je chudobný duchom, trpezlivý a tichý, nábožný a bohabojný, o tom málokto hovorí.
Tomáš Kempenský

Počasie v Nitre

stat4u