Adventné zamyslenia

Prežívame Advent. Je to výnimočný čas. Je to jedinečná príležitosť, aby sme sa mohli priblížiť k Bohu. Náš Boh by nemal  byť pre nás Bohom vzdia­leným ale blízkym. Advent nám dáva možnosť začať svoj život nanovo.

Jedná vec je chcieť, druhá je môcť. Často sa stáva, že chceme, ale nemôžeme, že môžeme, ale sa nám nechce. Človek ponechaný bez pomoci neurobí nič. Potrebujeme pomoc, aby sme mali chuť zo svojho života urobiť niečo krásne, potrebujeme sprie­­vodcu, aby sme našli cieľ a bezpečne došli k nemu.

Pomoc nám dáva Boh. A posiela nám sprie­vodcu na cestách nášho života. Sprevádza nás Božie slovo. Ostatné je na nás.

Stoji to za to: vydať sa na cestu, dovoliť sa sprevádzať Božím slovom a skvalitniť svoj ži­vot podľa Božieho plánu.

Dúfam, že tieto krátke zamyslenia budú pre nás inšpiráciou.

P. Andrej Drogoš, SDS

 
Vraciame sa do kostola!

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sa od 16. novembra 2020 ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) bohoslužby sa konajú za prísnych hygienických a organizačných pravidiel;
b) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

 
Kostol sv. Cyrila a Metoda - Nitra-Mlynárce

1. adventná nedeľa.pdf (29.11.2020) – oznamy

Cezročné obdobie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pôst
Piatok
Krížová cesta

Veľký piatok 2020
Krížová cesta
obrady Vľk. piatku
svätá omša
---  
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00, 10.30


17.25


14.15
15.00
Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

Posvätenie pokrmov
– sobota po obradoch
– nedeľa po sv. omšiach
18.00
15.00
18.00
8.00, 10.30
8.00


22.00
8.00, 10.30
8.00, 10.30
8.00, 10.30


 
Blahorečenie Františka Márie z Kríža Jordana

František Mária z Kríža Jordan

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že dňa 19. júna 2020 Svätý Otec František prijal na audiencii kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a splnomocnil túto kongregáciu promulgovať dekrét o zázraku na príhovor nášho Zakladateľa, ctihodného Božieho služobníka pátra Františka Máriu z Kríža Jordana. Tým sa končí proces uznania zázraku a otvára sa posledná etapa cesty k beatifikácii nášho vzácneho Zakladateľa.

15. mája 2021 Zakladateľ našej rehoľnej spoločnosti, bude vyhlásený za blahoslaveného.

Spojme sa v spoločnej modlitbe vďaky za veľký dar, akým sa nielen pre salvatoriánsku rodinu ale aj pre celú Cirkev už čoskoro stane blahoslavený František Mária z Kríža Jordan.

 
Pešia púť do Krakova (12. - 20.07.2019)

put 2019

 

Salvatoriánska pešia púť v roku 2016

púť 2016

Fotky-1, Fotky-2

 

Citáty

Máme čas pre blížneho, ktorý potrebuje naše – moje slovo a moju lásku? Máme čas pre trpiaceho, ktorý potrebuje moju pomoc? Pre utečenca, ktorý hľadá útočište? Dovolíme Bohu vstúpiť do našich životov? Nachádza v nás voľné miesto?
Benedikt XVI

Počasie v Nitre

iMeteo.sk

stat4u