Sestry Salvatoriánky
Kongregácia sestier Božského Spasiteľa (Salvatoriánky) bola založená služobníkom Božím Františkom z Kríža Jordanom (1848-1918) a Teréziou von Wűllenweber – blahoslavenou Máriou od Apoštolov (1883-1907) v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 1888 v Tivoli pri Ríme.

Vôľou zakladateľov bolo, aby bol život sestier úplne zasvätený apoštolstvu ako výraz lásky Ježiša Krista - Spasiteľa k ľuďom. Táto láska ich povzbudzovala k oddávaniu sa práci podľa vzoru apoštolov tak, aby všetci ľudia mali plný život a dosiahli spásu. Po zakladateľoch prevzatý duch univerzalizmu sa prejavuje aj v práci a v živote sestier, ktoré - hoci pochádzali z rôznych kultúr a národností - vykonávajú apoštolskú službu po celom svete v jednotnom duchu.

Zložením rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti sestry oddávajú svoj život Pánu Bohu a pripájajú sa k životu a potrebám Cirkvi i sveta všetkými prostriedkami, inšpirovanými láskou Ježiša Krista k ľuďom. Hlavnými úlohami v činnosti sestier sú: vychovávateľstvo a vyučovanie, misijná práca, pomoc v pastoračnej činnosti kňazom a opatrovanie chorých.

Matka Mária od Apoštolov bola beatifikovaná v roku 1968. Jej liturgická spomienka je 5. septembra.

Sestry - v počte asi 1300 osôb - pôsobia v 20 krajinách.
 
stat4u