Modlitba Evanjeliom na každý deň

Úvod do modlitby Božím slovom na dni liturgického roka

Rok „A” (2014)

Adventne obdobie
1. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
3. adventná nedeľa
4. adventná nedeľa

Božie Narodenie
Božie Narodenie
Sviatok Svätej Rodiny
Slávnosť Najsvätejšej Panny Márie Bohorodičky - 1. januara
2. nedeľa po Narodení Pána
Slávnosť Zjavenia Pána
Nedeľa krstu Krista Pána

Pôstné obdobie
Popolcová streda
1. pôstna nedeľa - 13. marca
2. pôstna nedeľa - 20. marca
3. pôstna nedeľa - 27. marca
4. pôstna nedeľa - 3. aprila
5. pôstna nedeľa - 10. aprila
6. Kvetná nedeľa - 17. aprila
Veľkonočné obdobie
Zelený štvrtok – 21. apríla
Veľký piatok -  22. apríla
Biela sobota - 23. apríla
Nedeľa zmŕtvychvstania Pána
Veľkonočný pondelok – 25. apríla
2. veľkonočná nedeľa – 1. mája
3. veľkonočná nedeľa – 8. mája
4. veľkonočná nedeľa – 15. mája
5. veľkonočná nedeľa – 22. mája
6. veľkonočná nedeľa – 29. mája
7. veľkonočná nedeľa – 5. júna
Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Cezročné obdobie - „A“
2. nedeľa - 16. januara
3. nedeľa - 23. januara
4. nedeľa - 30. januara
5. nedeľa - 6. februara
6. nedeľa - 13. februara
7. nedeľa - 20. februara
8. nedeľa - 27. februara
9. nedeľa - 6. marca
10. nedeľa
11. nedeľa
12. nedeľa
13. nedeľa
14. nedeľa
15. nedeľa
16. nedeľa – 17. júla
17. nedeľa – 24. júla
18. nedeľa – 31. júla
19. nedeľa – 7. augusta
20. nedeľa – 14. augusta
Naniebovzatie Panny Márie
21. nedeľa – 21. augusta
22. nedeľa – 28. augusta
23. nedeľa – 4. septembra
24. nedeľa – 11. septembra
25. nedeľa – 18. septembra
26. nedeľa – 25. oktobra
27. nedeľa – 2. oktobra
28. nedeľa – 9. oktobra
29. nedeľa – 16. oktobra
30. nedeľa  – 23. oktobra
31. nedeľa  – 30. oktobra
Slávnosť všetkých svätých
32. nedeľa  – 6. novembra
33. nedeľa
34. nedeľa

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
 

Rok „B” (2012)

Adventne obdobie
1. adventný tyždeň
2. adventný tyždeň
3. adventný tyždeň
4. adventný tyždeň
Božie Narodenie
Sviatok Svätej Rodiny
Slávnosť Najsvätejšej Panny Márie Bohorodičky - 1. januara
2. nedeľa po Narodení Pána
Slávnosť Zjavenia Pána
Nedeľa krstu Krista Pána

Pôstné obdobie
Popolcová streda
1. Pôstna nedeľa
2. Pôstna nedeľa
3. Pôstna nedeľa
4. Pôstna nedeľa
5. Pôstna nedeľa
Cezročné obdobie - „B
2. nedeľa
3. nedeľa
4. nedeľa
5. nedeľa
6. nedeľa
7. nedeľa
8. nedeľa
9. nedeľa
10. nedeľa
11. nedeľa
12. nedeľa
13. nedeľa
14. nedeľa
15. nedeľa
16. nedeľa
17. nedeľa
18. nedeľa
19. nedeľa
20. nedeľa

21. nedeľa
22. nedeľa
23. nedeľa
24. nedeľa
25. nedeľa
26. nedeľa
27. nedeľa
28. nedeľa
29. nedeľa
30. nedeľa
31. nedeľa
Slávnosť všetkých svätých
32. nedeľa
33. nedeľa
34. nedeľa

 

 

Praktická pomoc pre modlitbu Slovom

Pri každej svätej omši nám Cirkev v liturgii slova číta Evanjelium. Nie vždy ho počujeme. Niekedy preto, že jednoducho na Eucharistii nie sme prítomní, inokedy preto, že hoci na nej prítomní sme, naše starosti, únava, vnútorný hluk či chýbajúca sústredenosť spôsobujú, že Evanjelium nepočujeme, nestretáme sa s ním. A pritom Dobrá Novina je poklad, ktorý je ukrytý na „poli“ našej každodennosti. Keď ju objavujeme, stáva sa svetlom pre naše nohy, chlebom, ktorý utišuje hlad, pramenitou vodou, ktorá uhasí smäd, majákom, ktorý osvetľuje cestu, životným pravidlom, ktoré učí rozoznávať a vyberať si medzi dobrom a zlom, medzi Božím a ľudským myslením. Aby sa tak však mohlo stať, Evanjelium potrebuje, aby sa dôverne stretlo s našou mysľou a srdcom. Najmä so srdcom! Môže sa k nemu dostať vtedy, keď sa dokážeme zastaviť, počúvať, meditovať a kontemplovať Slovo, ktoré sme dostali. Neraz chceme, ale nedokážeme. Hľadáme najľahšiu pomoc, sprievodcu, ktorý nás zavedie do srdca textu a pomôže nám skonfrontovať s ním vlastný život.
„Modlitba Evanjeliom na každý deň“ je praktická pomôcka pre modlitbu Slovom. Ponúka uvedenie do evanjeliovej meditácie a kontemplácie na všetky dni liturgického roka. Povzbudzuje ku každodennému premodleniu Evanjelia dňa, ktoré je čítané v kostole podľa kalendára čítaní liturgického roka. Úvody k modlitbe Evanjeliom sú zozbierané v štyroch zväzkoch a obsahujú texty Evanjelia z nedele (ABC), dní týždňa, slávností a sviatkov. Ich štruktúra je nasledovná: 1. zväzok – Adventné a Vianočné obdobie, 2. zväzok – Pôstne a Veľkonočné obdobie, 3. zväzok – Obdobie cez rok (1. – 17. týždeň), 4. zväzok – Obdobie cez rok (18. – 34. týždeň). Zahŕňajú taktiež uvedenia do modlitby Evanjeliom, ktoré sa číta na slávnosti, sviatky a vybrané spomienky. Forma uvedenia i jeho obsah sú veľmi jednoduché. Majú charakter „impulzov“, „oporných bodov“, ktoré uľahčujú zahĺbiť sa do Slova. Boli pripravené tak, aby boli prístupné pre všetkých, ktorí sa chcú modliť Evanjeliom bez ohľadu na úroveň biblickej prípravy. Autor sa vedome zrieka analýzy výrazového zmyslu textu a sústreďuje sa na jeho duchovný zmysel. Často sa odvoláva na predstavivosť čitateľa, aby do modlitby zaangažoval svoje zmysly a stal sa nie len pozorovateľom, ale taktiež účastníkom biblických udalostí. Jediným cieľom je, aby čitateľ našiel v evanjeliovom texte kľúčové posolstvo, ktoré sa stane pokrmom pre meditáciu nad Božím Slovom a pre žitie týmto Slovom uprostred každodennosti, tej sviatočnej i tej všednej. Povzbudenia, myšlienky a otázky navrhnuté v úvodoch, majú pomôcť porozumieť Božiemu Slovu, započúvať sa do neho a zakúsiť jeho moc v každodennom živote.
Nie je ľahké modliť sa a žiť Slovom tak, aby meditácia mohla prenikať celý náš deň a nie iba určený čas. Najťažšie je uchovávať si premodlené Slovo v podmienkach každodennosti plnej práce, rozličných výziev, prekvapení a napätí. Preto „Modlitba Evanjeliom na každý deň“ zhrnutá v štyroch zväzkoch ponúka okrem uvedení do modlitby Slovom aj cestu „piatich krokov“, rozložených na celý deň tak, aby počúvanie Slova otváralo i zatváralo prežívaný deň a taktiež prenikalo a osvecovalo udalosti, stretnutia, skúsenosti, ktoré napĺňajú našu každodennosť. Navrhovaná cesta má pomôcť dobre si plniť naše povinnosti a zároveň zotrvávať v úzkom spojení so Slovom, tak aby naše zámery, rozhodnutia a skutky čerpali z prameňa Evanjelia.

Cesta modlitby Evanjeliom počas dňa
Tu je päť formačných krokov, z ktorých je zložená cesta modlitby Evanjeliom počas dňa. Tvoria duchovnú dynamiku, ktorá bude pomôckou v súžití so Slovom po celý deň.

1.krok: O čo prosím? - vyjadrenie duchovnej túžby
Veľmi často je pre nás ťažké sústrediť sa, aby sme pozorne počúvali Božie Slovo počas Eucharistie. Je v nás mnoho napätia, myšlienok, roztržitosti. Sme príliš sústredení na seba. Je pre nás takto ťažké počuť Slovo, ktoré nám adresuje Boh. A iba vtedy, keď počujeme Slovo celou svojou bytosťou: mysľou, srdcom a vôľou, môže v nás prebudiť vnútorné pohnutia a túžby. Prvý krok na ceste modlitby Evanjeliom nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa pripravili na počúvanie Slova. Môže tomu pomôcť prax čítania Evanjelia večer pred novým dňom, v ovzduší ticha a vnútornej slobody od povinností a naháňania sa. Príprava má spočívať v pozornom prečítaní si Evanjelia, aby sme nasýtili jeho obsahom svoju myseľ, city a vôľu. Je dôležité, aby sme si po duchovnom nasýtení sa obsahom Evanjelia stanovili konkrétnu prosbu o plod evanjeliovej meditácie, čiže aby sme prosili „Boha, nášho Pána o to, čo chcem a po čom túžim“ (sv. Ignác z Loyoli). Autor navrhuje konkrétnu prosbu – duchovnú túžbu. Ide o to, aby nás prosba, ktorú si vzbudíme večer, sprevádzala po celý nasledujúci deň. Dobrou praxou môže byť taktiež pripomenutie si a vzbudenie túžby bezprostredne pred zaspávaním a hneď po prebudení. Všetko, čo zahŕňa prvý krok, nám má pomôcť v otvorení sa na Evanjelium predtým, ako zaspíme a začneme nový deň tak, aby Božie Slovo obsadilo naše srdce a prebývalo uprostred toho čím žijeme a čo zamestnáva naše myšlienky.

2. krok: Uvedenie do predĺženej modlitby a osobná meditácia
Aby v nás Slovo žilo a stalo sa svetlom, ktoré osvecuje cesty dňa, nestačí si iba vypočuť Evanjelium a vzbudiť si túžbu žiť jeho obsahom. Slovo si treba zamilovať a s láskou sa oň starať vo svojom srdci. Je to nemožné bez našej úprimnej odpovede, pretože Slovo vypočuté v nedeľu môže aj pri najlepších úmysloch stratiť svoj lesk, keď je hasené starosťami dňa alebo udúšané každodennými povinnosťami. Duchovná túžba vzbudzovaná Slovom musí byť udržiavaná osobnou a predĺženou modlitbou. Preto sa odporúča, aby sme sa vrátili k Evanjeliu prostredníctvom osobnej predĺženej modlitby. K tomuto cieľu majú slúžiť ako pomôcka uvedené body k rozjímaniu nad Evanjeliom. Je dôležité, aby sme sa vrátili k obsahu Evanjelia a venovali aspoň 30 minút osobnej meditácii. Ešte väčším pôžitkom by pre modliaceho sa bolo, keby sa v priebehu dňa mohol vrátiť k tej istej meditácii a aspoň na chvíľu si "vychutnávať" jej plody, ešte hlbšie zotrvávať pri častiach, ktoré sa počas meditácie najväčšmi dotkli našej mysle, nášho srdca a našej vôle.

3. krok: Uchovanie si Slova a uvažovanie nad Slovom, ktoré ma najviac zasiahlo počas meditácie
Pri modlitbe treba dovoliť Slovu, aby sa nás dotýkalo a pohlo najhlbšie útroby nášho vnútra. Úprimné otvorenie sa na pôsobenie Slova spôsobuje, že sa prejavia najhlbšie pohnútky nášho srdca. Slovo nám pomôže objaviť náš spôsob myslenia a hodnotového rebríčka, naše pripútania a úmysly, ktorými sa riadime pri svojom rozhodovaní. Je preto potrebné vedome sa pozastaviť pri Slove, ktorým Boh najviac pohol naše srdce, uchovávať ho a uvažovať nad ním vo svojom vnútri. Pri uchovávaní Slova a rozjímaní nad ním treba upriamiť pozornosť tak na pozitívne pohnutia, ako i na negatívne, ktoré bývajú veľmi bolestné a často v nás vzbudzujú vzdor a túžbu, aby sme pred nimi utiekli. Musíme sa snažiť tento vzdor premôcť, nazvať pohnutia pravým menom a vysloviť ich nahlas pred Bohom. Ide o to, aby bol pohľad na život vo svetle Slova veľmi konkrétny, aby sa dotýkalo udalostí, postojov a napätí, z ktorých je zložený každodenný život (J. Augustyn). Pomôže nám to vyjsť von z nášho vlastného obmedzeného pohľadu na seba a na svoje vlastné záležitosti tak, aby každá naša myšlienka, cit, gestá a plány boli zakorenené a nachádzali vnuknutia v Slove, ktoré je uchovávané v srdci. Všetko preto, aby bola všednosť obohacovaná a očisťovaná Slovom, ktoré prináša spásu, preniká naše vnútro a otvára nás na plnenie Božej vôle.
Veľkou pomocou pri uchovávaní Slova v srdci môže byť prax zapisovania si úryvkov zo Svätého Písma do svojho duchovného denníka. Stačí krátky zápis toho, čo sa najviac dotklo nášho srdca a vyjavilo jeho osobné úmysly. Hlboko prežité a zapísané Slovo sa takto stane výzvou pre celý deň. Bude pomáhať pri prežívaní a hodnotení každodennosti. Skúsenosti a rozhodnutia, ktoré sa rodia pod vplyvom premodleného Slova, je dobré premieňať na "spontánne vyjadrovanú modlitbu srdca“. Ide o krátku modlitebnú formulku (napr. „Pane, sýť ma svojou láskou“), ktorú sa môžeme modliť nahlas, potichu alebo len v myšlienkach. Dôležité je, aby sme sa ju modlili pomaly a uvedomovali si pritom Božiu prítomnosť. Modlitba srdca vyslovovaná vytrvale a s láskou za rôznych okolností dňa spôsobí, že odpoveď na Božie Slovo bude živá a vnútorne posilnená. Vďaka praxi zápiskov v duchovnom denníku budeme mať akýsi osobný „modlitebník“, ktorý vznikol pod vplyvom stretnutí so Slovom a môžeme sa k nemu vracať podľa našich vnútorných potrieb.

4. krok: Večerná štvrťhodinka pred Bohom
Osobitne dôležitou chvíľou dňa je večerná štvrťhodinka pred Bohom. Práve večer, keď sa deň pomaly chýli ku svojmu záveru, môžeme vidieť z perspektívy uplynulého času, ako sa moc Slova odkrývala a ako sa Slovo napĺňalo v našom osobnom živote. Až večer sa Slovo, ktoré otváralo náš deň, ukazuje jasné a zrozumiteľné, pretože žije a účinkuje v konkrétnych udalostiach ľudského života (A. Cencini). Večerná štvrťhodinka pred Bohom by mala vychádzať zo štyroch bodov intímnej modlitby: 1. V srdečnom dialógu porozprávať Pánovi o chvíľach, v ktorých som zakúšal jeho zvláštnu lásku; 2. Prostredníctvom pohľadu na svoje city, myšlienky a túžby, prechádzajúc od jednej udalosti dňa k druhej, sa snažím vidieť, ako som odpovedal na Slovo. Vyjadriť Bohu svoju vďačnosť; 3. Rozlíšiť rozhodnutia a skutky, v ktorých som neodpovedal na Jeho Slovo a ospravedlniť sa Bohu za ne; 4) Znova zopakovať modlitbu srdca, ktorá bola plodom ranného rozjímania.

5. krok: Zdieľanie sa Božím Slovom
Piaty krok môžeme uskutočniť podľa možností, ktoré nám prináša deň. Zdôraznenie tohto kroku sa zdá byť veľmi dôležité. Ponúkaná modlitba Evanjeliom z jednej strany povzbudzuje k individuálnemu duchovnému úsiliu pri každodennom prežívaní Slova, z druhej strany môže byť pomôckou pre stretnutie s inými ľuďmi a pre zdieľanie sa Slovom, napríklad na konci týždňa. Takéto stretnutie so Slovom v spoločenstve môže mať osobitný význam. Po dňoch osobného otvárania sa Slovu, po dňoch predĺženej modlitby vo svetle Slova, môžu stretnutia v skupinách priniesť veľké ovocie pre ich účastníkov. Ľudia, ktorí zakúsili stretnutie so Slovom v každodennosti, pestovali ho v sebe a uvažovali o ňom, sa môžu stať jeden pre druhého skutočnými svedkami evanjeliových udalostí. Prax zdieľania sa Slovom môžeme prežívať sprevádzaní iným človekom. Táto prax môže byť prežívaná iba v plnej slobode ľuďmi, ktorí po delení sa Slovom osobne túžia a očakávajú ho. Treba však zabezpečiť, aby stretnutia prebiehali v ovzduší vzájomnej úcty a úplnej diskrétnosti. Obrovským duchovným prínosom ba dokonca nevyhnutnou praxou je zdieľanie sa plodmi modlitby s vlastným duchovným otcom v spoločne dohodnutom čase a frekvencii stretnutí. Duchovné sprevádzanie nám pomáha objektivizovať našu modlitbu Slovom, rozoznávať Božie pozvania a prijímať rozhodnutia v súlade s Jeho vôľou.

* * *

Istý staroveký mních, ktorý miloval prax lectio divina, nás povzbudzuje: „Uchovaj si to, čo už máš v rukách, drž a často sa ho dotýkaj, dlho a s láskou, Slova Života: čítaj a znova čítaj Knihu Života, ktorú číta Ježiš, a ktorá je samotným Ježišom. Obráť sa k nej... Jeho Slovo je ohňom... Odpočívaj pri tejto činnosti“ (Gilbert z Hoylandu). Nech sú naše stretnutia s Božím Slovom vždy sprevádzané ovzduším pozornosti a lásky. Nech Evanjelium dáva skutočnú chuť našej každodennosti.

Krzysztof Wons SDS
 
stat4u