Tretí adventný tyždeň
Index článku
Tretí adventný tyždeň
Pondelok po 3. adventnej nedeli
Utorok po 3. adventnej nedeli
Streda po 3. adventnej nedeli
Štvrtok po 3. adventnej nedeli
Piatok po 3. adventnej nedeli


3. adventná nedeľa

Lk 3, 10-18
Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“
Jánovo svedectvo o Kristovi - Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“
A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

O čo prosím?
O milosť otvoriť sa na očisťujúcu moc Božieho Slova.

  • Skúsim dostať sa medzi zástup, ktorý počúva Jána pri Jordáne. Uvedomím si, že Jánove slová sú určené priamo mne (verše 10-14). Pociťujem potrebu obrátenia?
  • Predstavím si Jána: jeho tvár, oči, pokúsim sa predstaviť si jeho mocný hlas. Budem pozorne počúvať jeho rozhodné napomenutia (verše 14-18). Čo cítim v srdci? Vyrozprávam to Ježišovi.
  • Dokážem v sebe vidieť „pšenicu dobra“ a „kúkoľ zla“? Za aké dobro chcem najviac poďakovať Ježišovi? Za čo sa mu chcem najväčšmi ospravedlniť? Čo je vo mne skutočnou túžbou po zmene života?
  • Pokúsim sa odvážne si položiť otázku: „Čo teda mám robiť?“ (verš 10). Ján poukazuje na skutočnosť, že obrátenie si vyžaduje konkrétne rozhodnutia a činy. Akú úlohu si chcem dať na adventné obdobie, čas očakávania Ježišovho príchodu?
  • Ján zdôrazňuje, že obrátenie je milosť. Treba o ňu Ježiša prosiť celým srdcom. On ku mne prichádza, aby mocou Ducha Svätého premieňal moje srdce (verš 16).
  • Priblížim sa k Ježišovi. Hodím sa mu do náruče a započúvam sa do záchvevov môjho srdca. Čo mi pomáha prebývať v Jeho blízkosti a čo naopak znepokojuje moje srdce?
  • Poprosím o očistenie srdca a silnú túžbu po zmene života. Vynasnažím sa naplánovať si na najbližší čas deň svätej spovede. S vierou si budem opakovať: „Túžim po Tvojom slove, ktoré očisťuje.“

 

  
stat4u