Druhý adventný tyždeň
Index článku
Druhý adventný tyždeň
Pondelok 2. adventného týždňa
Utorok 2. adventného týždňa
Streda 2. adventného týždňa
Štvrtok 2. adventného týždňa
Piatok 2. adventného týždňa
Sobota 2. adventného týždňa


2. adventná nedeľa

Lk 3, 1-6
O čo prosím?
O milosť uzdravenia z najväčších zotročení.

  • Všimnem si, že Boh adresuje slovo Jánovi v ťažkom období a za ťažkých okolností. Je to čas útlaku a otroctva (verše 1-2). Spomeniem si na svoju každodennosť. Verím, že Boh adresuje svoje slovo aj mne v každodenných udalostiach? Čo môžem povedať o mojom postoji stíšenia sa a počúvania?
  • Všimnem si, že Boh svoje slovo adresoval Jánovi na púšti (verš 2). Hľadám každodenne púšť (ticho, osobná modlitba, dni sústredenia a rozjímania, duchovné cvičenia)? Čo najviac narúša moje ticho a pokoj srdca?
  • Ján vyzýva ľudí k obráteniu (verše 4-6). Je vo mne túžba a chuť obrátiť sa? Čo môžem povedať o mojich každodenných spytovaniach svedomia a o využívaní sviatosti pokánia?
  • Ján ma vyzýva, aby som si „vyrovnal“ cesty života. Úprimne sa pozhováram s Ježišom o tých zákutiach môjho života, ktoré sú pokrivené klamom a zarastené hriechom.
  • Navrhované cvičenie: Pokúsim sa nakresliť moju cestu k Ježišovi (dejiny života). Označím si na nej dátumy a udalosti, ktoré boli pre mňa príležitosťou k radosti ako aj tie, kedy vo mne prevládal smútok.
  • Ako vyzerá moja cesta dnes? Nakreslím ju: opíšem všetky najkľukatejšie cesty, cesty plné výmoľov, poznačené hriechom, cesty, ktoré potrebujú vyrovnať.
  • Budem volať k Duchu Svätému a prosiť o silnú túžbu a vôľu zanechať hriech: „Osloboď ma od hriechu, ktorý ma najväčšmi zotročuje“.


 
stat4u