Prvý adventný tyždeň
Index článku
Prvý adventný tyždeň
Pondelok po 1. adventnej nedeli
Utorok po 1. adventnej nedeli
Streda po 1. adventnej nedeli
Štvrtok po 1. adventnej nedeli
Piatok po 1. adventnej nedeli
Sobota po 1. adventnej nedeli


1. adventná nedeľa
Lk 21, 25-28.34-36
O čo prosím?
O túžbu po Ježišovi a o pre Neho otvorené srdce.

  • Pokúsim sa celou svojou bytosťou vstúpiť do scenérie posledných čias, ktoré opisuje Ježiš (verše 25-28). Upriamim pozornosť na každý detail opisu. Aké pocity vyvoláva v mojom srdci? V osobnom rozhovore s Ježišom mu poviem o mojich pocitoch.
  • Ježiš mi pripomína očakávanie Jeho príchodu na konci časov. Čo si myslím o mojom stretnutí s Ježišom v deň Jeho príchodu? Chcel by som, aby ma Ježiš zastihol takého, akým som dnes? Čo ma teší a čo ma znepokojuje?
  • Ježiš varuje pred hriechmi, ktoré zaťažujú srdce a odvádzajú od očakávania Jeho príchodu. Aké pocity vo mne vyvolávajú Ježišove slová: "Dávajte si pozor..." (verše 34-35)?
  • Aké ťarchy najviac zotročujú a znepokojujú moje srdce? Vyslovím ich pred Ježišom. Nad čím chcem najväčšmi bdieť v období Adventu? Zverím moje dobré túžby Ježišovi.
  • „Preto bdejte celý čas a modlite sa“ (verš 36). Uvedomím si, že Ježiš adresuje túto výzvu mne osobne. Čo mu môžem povedať o svojej osobnej modlitbe? Spýtam sa seba samého na moju vernosť osobnej modlitbe.
  • Hľadiac na Ježiša, ktorý ma robí citlivým na bdenie a modlitbu, mu úprimne vyznám to, čo ma najviac odpútava od bdenia a modlitby. Čo to je? Chcel by som to zanechať? Budem úpenlivo prosiť Ježiša o pomoc pri prekonávaní mojich slabostí.
  • V srdečnom rozhovore s Ježišom obnovím moju túžbu po každodennom stretávaní sa s Ním v osobnej modlitbe. Budem opakovať: „Túžim po Tebe, Ježišu, celým srdcom!“.


 
stat4u