Štvrtý adventný tyždeň - Streda 23. decembra 2009
Index článku
Štvrtý adventný tyždeň
Pondelok 21. decembra 2009
Utorok 22. decembra 2009
Streda 23. decembra 2009
Štvrtok, 24. decembra 2009


Lk 1, 57-66
O čo prosím?
O hlboké prežitie pravdy, že Boh po mne túžil ešte pred mojim počatím.

  • Vstúpim do Alžbetinho a Zachariášovho domu, aby som sa spolu s nimi tešil z Jánovho narodenia (verš 57). Budem žasnúť nad neobyčajným obrazom: žena v pokročilom veku pestuje v náručí bábätko.
  • Žijú vo mne nejaké neistoty, strach a otázky, ktoré spôsobujú, že s nepokojom pozerám na moju budúcnosť? Budem s vierou opakovať: "Pre Boha nie je nič nemožné".
  • Uvidím prekvapenie susedov a príbuzných (verš 58). Zázračné Jánovo narodenie mi pripomína, že každý život je Božím zázrakom, je činom Jeho milosrdenstva. Dokážem žasnúť nad mojim životom a ďakovať zaň?
  • Budem obdivovať postoj Alžbety a Zachariáša, ktorí nezávislí na ľudských názoroch verne zotrvávajú pri Božej vôli (verše 59-63). Zachariáš skoro zakúša plody tejto vernosti. Spolu s ním budem velebiť Boha.
  • „Pánova ruka bola s ním“ (verš 66). Jánov život mi pripomína, že Boh sa angažuje do dejín človeka. Pozriem sa na vlastnú históriu. Budem prosiť Boha, aby mi pomohol uvidieť Jeho pôsobenie v mojom živote.
  • Čo môžem povedať o mojom duchovnom vývoji? Čo ma posilňuje a čo duchovne oslabuje? Poprosím Jána, aby sa dnes modlil so mnou slovami: „Silný Bože, posilni ma na duchu“.


 
stat4u