Štvrtý adventný tyždeň - Utorok 22. decembra 2009
Index článku
Štvrtý adventný tyždeň
Pondelok 21. decembra 2009
Utorok 22. decembra 2009
Streda 23. decembra 2009
Štvrtok, 24. decembra 2009


Lk 1, 46-56
O čo prosím?
O ľudskú citlivosť a jednoduchosť pri stretnutí s druhým človekom.

  • Budem hľadieť na Máriu, ktorá v Alžbetinom dome, uprostred každodenného posluhovania, zažíva hlbokú radosť z prítomnosti Ježiša, ktorého nosí pod svojim srdcom. Poprosím Máriu, aby mi dovolila nazrieť do jej duchovných zážitkov.
  • Na Alžbetinej tvári uzriem radosť, o ktorú sa delí s Máriou (verše 40-45). Dve ženy, ktoré s pokorou prežívajú blízkosť Boha, ktorý s mocou pôsobí v ich živote. Poprosím Máriu a Alžbetu, aby vyprosili milosť pokoja a lásky v mojej rodine a spoločenstve, najmä počas nadchádzajúcich sviatkov.
  • Aké sú moje vzťahy s blízkymi, v rodine, v spoločenstve? Dokážem ísť v ústrety všetkým ľuďom bez rozdielu? Jestvujú také osoby, pred ktorými unikám a ktorým by som nevedel poslúžiť z rozličných dôvodov? Kto to je? V srdečnej modlitbe poprosím Máriu, aby mi pomohla priblížiť sa k nim.
  • Budem hľadieť na Máriu, ktorá plná vďačnosti vylieva svoju radosť pred Bohom. Velebí Ho za Jeho dobrotu a milosrdenstvo. V Ňom samotnom objavuje svoju dôstojnosť a hodnotu. Raduje sa zo svojho povolania.
  • Pozorne budem objavovať v ďalších veršoch Magnifikatu duchovnú krásu Márie (verše 46-55). Aké vlastnosti Božej Matky ma najviac chytajú za srdce? Budem na ňu hľadieť a svoje srdce sýtiť krásou jej vnútra.
  • Čo môžem povedať o mojej osobnej modlitbe? Kvalita modlitby je odrazom kvality môjho vnútra. Ktoré slová z Máriinej modlitby by som dokázal zopakovať ako svoje a ktoré sa mi zdajú cudzie a vzdialené?
  • V srdečnom rozhovore s Máriou ju poprosím, aby vo mne vzbudila lásku k pokornej službe a hlbokej vnútornej modlitbe. O to isté sa pomodlím pre svojich blízkych. Na záver sa pomodlím Magnifikat.


 
stat4u