Nedeľa krstu Krista Pána

Lk 3, 15-16.21-22
O čo prosím?
O hlbokú túžbu po spojení s Bohom a posilnenie vo viere.

  • Postavím sa doprostred zástupu pri Jordáne a budem pozorovať napätie medzi ľudom, ktorý čaká na stretnutie s Mesiášom. V ich srdciach sa rodia rozličné myšlienky (verš 15).
  • Aký je môj obraz Boha? Pokúsim sa vo svojej predstavivosti namaľovať portrét Boha. Aký je: blízky, cudzí, vrúcny, prísny? Je to tvár dobrého Otca, či skôr strašného Sudcu?
  • Budem kontemplovať Ježiša, ktorý nepoznaný a skromný stojí uprostred zástupu, ktorý počúva Jána. Čaká v rade na krst z vody a modlí sa (verš 21).
  • Vo svätom krste sa stal Ježiš mojím Bratom. Boh Otec ma prostredníctvom Ducha Svätého zjednotil s Ním a celým Jeho životom. Čo môžem povedať o mojom osobnom spojení s Ježišom? Aký Ježišov titul je najbližší môjmu srdcu: Brat? Priateľ? Pán?
  • "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (verš 22). Tieto slová Otec adresuje Ježišovi, môjmu Bratovi a aj mne.
  • Čo cítim, keď sa na mňa takto obracia Otec? Cítim sa naozaj milovaným dieťaťom Otca? Čo vo mne blokuje alebo oslabuje tento pocit? Pokúsim sa zo srdca pozhovárať s mojim Otcom.
  • Pristúpim k Ježišovi s pocitom hlbokej vďačnosti. Budem ho velebiť za dar svätého krstu a taktiež za mojich rodičov a krstných rodičov. Poprosím Ho o hlboké presvedčenie a radosť, že som Jeho milovaným, v ktorom má zaľúbenie. V ovzduší rozjímania vyznám „Credo“. Na chvíľu sa pristavím pri pravde viery, ktorá ma najviac oslovuje.
 
stat4u