2. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 17. januára 2010

Evanjelium: Jn 2, 1-11
1Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ 4Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 5Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
6Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ 11Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.


spO čo prosím?
O živé spojenie s Ježišom a dôveru v Neho uprostred každodenných starostí.

  • Pri kontemplácii scény, ktorú opísal Ján, budem sprevádzať Ježiša, ktorý opúšťa dom Márie a Jozefa a začína svoju misiu uprostred ľudí. Spolu s Ježišom a Máriou sa chcem zúčastniť na udalosti v Káne Galilejskej. Vstúpim do atmosféry svadby (verše 1-2).
  • Všimnem si Máriinu ustarostenosť pre chýbajúce víno a započúvam sa do jej rozhovoru so Synom. Mária dokáže vnímať obyčajné udalosti života vo vzťahu k Ježišovi. Zhovára sa s ním o všedných veciach, s vierou ho prosí o pomoc (verše 3-4).
  • Čo môžem povedať o prežívaní svojej všednosti s Ježišom? Pozývam ho do každodenných „svadieb“ a starostí? Radím sa s ním a pýtam sa ho na názor vo chvíľach rozhodnutí a bezradnosti?
  • „Urobte všetko, čo vám povie“ (verš 5). Aké pocity vo mne vyvolávajú Máriine slová? Dokážem teraz splniť všetko, čo by odo mňa očakával Ježiš?
  • Všimnem si sluhov, ktorý splnia každé Ježišovo slovo. „Naplnili nádoby až po okraj“. Dokážem reagovať na každú Ježišovu výzvu? Aké Ježišove požiadavky by som sa bál počuť? Úprimne o tom porozprávam Ježišovi.
  • Úprimne rozpoviem Ježišovi o mojich vnútorných zábranách, ktoré mi sťažujú v každodennom živote prijímať Jeho vôľu. Čoho sa tieto zábrany týkajú? Zverím sa i Márii a poprosím ju, aby mi pomohla prekonávať ich. V srdci ju budem vzývať: „Mária, pomôž mi dôverovať Ježišovi tak, ako Ty“.
 
stat4u