4. nedeľa v cezročnom období – „B“

Meditacia lectio divina — 29. januara 2012

 

Evanjelium: Mk 1, 21-28
21
V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. 22I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. 23A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ 25Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ 28A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

 

 

O čo prosím?
O radikálne podriadenie sa sile pôsobiaceho Slova a o milosť obrátenia.

  • Stanem si k Ježišovi, ktorý učí v synagóge. Vstúpim do atmosféry ticha a počúvania, ktorá v nej vládne (verše 21-22). Započúvam sa do Ježišových viet,  aby som zakúsil silu Jeho Slova. Všimnem si prekvapenie na tvárach poslucháčov. Ježišom vyrieknuté slová hlboko zasahujú. Učí ako ten, ktorý má moc.
  • Ježiš aj dnes hovorí s mocou. Čo môžem povedať o mojom postoji počúvania? Dotýka sa ma Jeho Slovo? Nepodlieham rutine a zvykovosti? Aký vplyv na môj každodenný život má Slovo, ktoré počúvam v Liturgii?
  • Vstúpim do udalosti v synagóge. Posadnutý človek kričí, keď počuje Ježiša, ktorý hovorí k zhromaždeným (verše 23-24). Predstavím si šok ľudí, ktorí boli vytrhnutí z počúvania a uvažovania. Situácia, ktorá dokáže vyľakať.
  • Uvedomím si, že najviac ľakajúca je v synagóge bieda človeka, ktorý sa nachádza v moci zlého. Zlý mu nedovoľuje počúvať Ježiša. Rodí sa v ňom strach a agresivita. Zlo, ktoré opantáva človeka mu prekáža stretnúť sa so Slovom.
  • Udalosť v synagóge mi pripomína, že zlo, ktoré si udržujem v srdci, ma uzatvorí pred veľkorysým a úprimným počúvaním Slova. Nezotrvávam v stave ťažkého hriechu? Silný nepokoj, ktorý sa zobúdza v srdci pod vplyvom Slova, môže byť výzvou k očisteniu a prerušeniu väzieb so zlom.
  • Budem počúvať Ježiša, ktorý s celou mocou svojho slova oslobodzuje človeka trápeného zlom (verše 25-26). Ježiš mi ukazuje, akú veľkú moc má Jeho Slovo. Spýtam sa seba samého na môj postoj viery a presvedčenia, s akým počúvam Jeho slová.
  • Vrúcne poprosím Ježiša, aby vo mne obnovil vieru v moc Jeho Slova. Budem Ho prosiť, aby ma oslobodil od všetkého, čo ma uzatvára pred prijatím Jeho Slova.
 
stat4u