3. nedeľa v cezročnom období – „B“

Meditacia lectio divina — 22. januara 2012

 

Evanjelium: Mk 1, 14-20
14
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
16Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 17Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 18Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 19Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána — aj oni boli na lodi a opravovali siete — 20a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

 

 

O čo prosím?
O skoncovanie s každou priemernosťou a o novú evanjeliovú horlivosť.

  • Všimnem si, že ohlasovanie Dobrej Noviny od samého začiatku sprevádza utrpenie a prenasledovanie (verš 14). Chcem ako Ján kráčať Ježišovou cestou? Vyznám Ježišovi svoju odovzdanosť, ale vyrozprávam mu aj o svojich obavách a zábranách.
  • „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo“ (verš 15). Uvedomím si, že Ježiš tieto slová adresuje priamo mne. Môj najdôležitejší čas sa už naplnil. Ježiš prišiel kvôli mne. Pre mňa trpel, umieral na kríži a vstal z mŕtvych. Zo svojej strany urobil všetko, čo mohol.
  • Kráľovstvo milosti je tak blízko mňa, ako je to len možné. Odo mňa závisí moje večné šťastie. Čas môjho života je niečím veľmi relatívnym v porovnaní s časom večného kráľovstva.
  • Poprosím Ježiša, aby Jeho slová „Kajajte sa a verte Evanjeliu“ prenikli do hĺbky môjho srdca a hlboko sa ma dotkli (verš 15). Aké pocity vo mne vyvoláva výzva k obráteniu? Aký by mal byť môj prvý krok k obráteniu?
  • Budem hľadieť na Petra, Andreja, Jakuba a Jána. Predstavím si, ako hádžu siete, ako sú pri člne zahĺbení do práce, ktorá bola vždy ich životom, v blízkosti svojho otca. Stretnutie s Ježišom  nimi tak hlboko pohne, že zanechajú všetko a idú za Ním (verše 16-20).
  • V pamäti sa vrátim k osobným stretnutiam s Ježišom, ktoré zmenili môj život. Spýtam sa seba samého, aký je stav mojej „prvotnej lásky“ k Ježišovi. Prehlbuje sa? Nezoslabla? Nevraciam sa k mojim „sieťam“, ktoré som kedysi pre Neho zanechal?
  • Úprimne sa pozhováram s Ježišom o mojej vernosti a nevernosti. Pozvem Ho nanovo do  môjho života. Budem prosiť, aby vo mne vzbudil silnú túžbu po obrátení a skoncovaní s nezriadenými naviazanosťami. Budem častejšie vyznávať: „Chcem byť slobodným pre Teba!“.
 
stat4u