Adventné obdobie, 19. Decembra

Lk 1,5-25

„Neboj sa, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba...“

Príbeh Zachariáša a Alžbety je históriou vytrvalosti a dôvery. Obaja – spravodliví a bezúhonní - túžili po dieťati. A vytrvalo sa modlili. O dieťa? Už len o zázrak, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Aký zmysel má prosiť o nemožné?

Moderný a racionálny človek by si v takejto situácii len položil otázku: prečo by som sa mal modliť, keď viem, že nie je možné, aby som dostal to, o čo žiadam? – a vzdal by sa. Zachariáš a Alžbeta sa modlili a nestrácali nádej. Modlili sa vytrvalo a s dôverou. Až raz počuli:-Je vyslyšaná vaša modlitba.

Aby modlitba mohla byť vyslyšaná, musí byť.

Ježiš povedal: Proste a stane sa vám... My by sme chceli, aby sa nám stalo všetko, o čo prosíme, bez toho, aby sme sa modlili...

Aj moja modlitba môže byť vyslyšaná.  Aby sa tak stalo, musím prosiť - vytrvalo a s dôverou. Bez toho sa nestane zázrak...

 
stat4u