Štvrtá adventná nedeľa

Lk 1,26-38

„Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret...“

Nemáme dôvod klamať alebo skrášľovať – galilejský Nazaret bol zapádakovom. A práve tam Boh poslal svojho posla, aby preľaknutému dievčaťu oznámil, že sa stane matkou Božieho Syna... Vieme si to predstaviť? Zdá sa nám, že áno... Áno, zdá sa nám... len sa nám zdá...

Boh sa ocitol uprostred ľudského života. Uprostred jeho šedej reality. Kedysi - v galilejskom Nazarete; dnes – na každom mieste na zemi, kde žije človek.

Boh neprichádza len k vyvoleným a dokonalým; Boh pre svoj príchod nehľadá podmienky „pre náročných“... Boh prichádza k nám – k tebe i mne... Prichádza do zapádakova môjho srdca..

Prijmem ho?... Poviem mu „áno“?... Dokážem to už dnes?...

 
stat4u