Piatok po 3. Adventnej nedeli

Jn 5,33-36

„On je lampa, ktorá horí a svieti...“

Ján je, podľa Ježišovych slov, lampou, ktorá horí a svieti. To znamená, že všetkým, ktorí sú okolo neho dáva teplo a svetlo. Aj keď boli jeho slová tvrdé, jeho poslanie je veľmi jemné: má pomáhať ľuďom, aby ich srdcia neboli studené a tmavé.

Neskoršie Ježiš povie svojim učeníkom: Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky... Je to úloha všetkých Ježišovych učeníkov. Je to aj naša úloha. Máme tak žiť, aby sme horeli ako svieca – máme dávať ľuďom teplo a svetlo.

Ježiš dopovie: Ján „je lampa... a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle“. Za Jánom išlo nespočetné množstvo ľudí.

Koľko je ľudí, ktorí idú za nami a chcú nás nasledovať? Čo v nás objavujú tí, ktorí sa s nami stretajú?

 
stat4u