Štvrtok po 3. Adventnej nedeli

Lk 7,24-30

„Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom
kráľovstve menší, je väčší ako on...“

Prorok novej zmluvy, Ján, si zaslúžil krásne slová: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nik nie je väčší ako Ján... Ježiš vyzdvihol jeho osobu a spôsob, akým plnil svoje poslanie. Ján nedbal o „prvé miesta“; vždy hovoril, že je dôležitý nie on, ale ten, ktorý prichádza, že on je len hlas, ktorý je ozvenou Slova, že nie je svetlom, ale je iba poslaný aby svedčil o svetle, že nie je hoden zohnúť sa aby Prichádzajúcemu rozviazal čo len remienok na obuvi... Slovami Ježiša bola takto vyzdvihnutá pokora Jána a ukázaná svetu.

V tomto kontexte paradoxne, doslova neuveriteľne znie ďalšia Ježišova veta: najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako Ján... Akoby nám Ježiš chcel povedať, že Ján neurobil nič výnimočné – on iba splnil svoju povinnosť...

Nehľadajme prvé miesta, nehľadajme odmeny. Len konajme svoju povinnosť - byť prorockým hlasom v dnešnom svete. Lebo dôležité je, aby človek bol veľký nie v ľudských, ale v Božích očiach.

 
stat4u