Pondelok po 3. Adventnej nedeli

Mt 21,23-27

„Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“

Veľkňazi a starší ľudu opäť prichádzajú k Ježišovi s otázkou. Oni vedia, že Ježiš nekoná a nehovorí svojou mocou – v jeho slovách a skutkoch sa neskrýva jeho, ale Božia moc. No namiesto toho, aby spoznali v Ježišovi Mesiáša, snažia sa presvedčiť seba, že Ježiš nemá právo hovoriť a konať v Božom mene. Sú to ľudia s otvoreným rozumom no so zatvoreným srdcom. Nepýtajú sa preto, aby im Ježiš niečo vysvetlil; v ich otázke sa skrýva bezmocnosť a nevera.

Ľudia, ktorým chýba viera, vždy kladú rozličné otázky. Je to chyba. Preto, že sa nedá rozumom pochopiť to, čo dokáže vysvetliť len viera.

Ježiš má moc hovoriť a konať v Božom mene. Na nás je, či budeme pochybovať alebo veriť.


 
stat4u