Tretia adventná nedeľa

Jn 1,6-8.19-28

„Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte...“

Boh prichádza nebadane. Nepoznaný stojí medzi nami. Kto si všimne jeho príchod? Kto spozná Boha, ktorý je už tu a my ani o tom nevieme?

Práve preto, že nepoznaný Boh stojí medzi nami, potrebujeme poslov dobrej zvesti. Ale – aby niekto mohol vydať svedectvo o svetle – musí splniť určité podmienky.

Ten, kto chce ohlasovať príchod Boha, musí ho poznať. Musí si všimnúť jeho príchod. Ďalej musí byť pokorný a odhodlaný hlásať pravdu, ktorú poznal aj napriek ťažkostiam a prekážkam. Lebo Boha sa nedá poznať, keď človek nevie, koho hľadá; nedá sa Boha poznať, keď človek nepozerá pozorne okolo seba; nedá sa Boha hlásať, keď človek nehľadá jeho, ale seba; nedá sa ohlasovať príchod Boha, keď človek nie je rozhodnutý hlásať o ňom všade – aj na púšti.

„Bol človek, ktorého poslal Boh. On nebol svetlo, príšiel iba vydať svedectvo o svetle...

Dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí svedčia o svetle. Dnešný svet potrebuje nových Jánov. Dnešný svet potrebuje nás...

 
stat4u