Pondelok po 2. Adventnej nedeli

Lk 5,17-26

„Aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc...“

Obdivuhodná bola viera a odhodlanie tých, ktorí priniesli pred Ježiša ochrnutého človeka. Boli schopní urobiť pre neho všetko. A urobili všetko. Teraz len čakajú, čo urobí Boh. Teraz čakajú na zázrak.

A prežívajú sklamanie. Namiesto toho, aby Ježiš ochrnutého muža uzdravil, on mu „len“ odpustil hriechy...

Veľmi často sa správame aj my tak isto: zdá sa nám, že lepšie ako Boh vieme čo je nám potrebné. Omyl. Boh to vie lepšie ako my. Pred ním sme otvorení dokorán. Pre Boha nič v nás nie je tajomné.

Viera - to je kľúč, ktorý nám otvára pokladnicu Božieho milosrdenstva a dobroty.

Nech sa mi stane... Nie ako ja chcem ale ako Ty...

 
stat4u