Sobota po 1. Adventnej nedeli

Mt 9,35-10,1.5a.6-8

„Videl zástupy a zľutoval sa nad nimi...“

Opakuje sa to, čo sme už počuli: Ježišovi je ľúto zástupov. No on veľmi dobre vie – hoci ľudia to často nevedia – že ich potreby sú väčšie a hlbšie než si myslia. Nestačí uzdraviť chromých, slepých, nemých a mrzákov. Nestačí nasýtiť ľud chlebom.

„Zľutoval sa nad nimi lebo boli zmorení a sklesnutí ako ovce bez pastiera.“

 

Boh vidí naše vnútorné potreby. Vie, že bez radostnej zvesti evanjelia zdraví a sýti ľudia tiež budú zmorení a smutní, tiež budú nešťastní. Preto Ježiš zvolal svojich učeníkov, dal im moc a poslal ich k ľuďom s odkazom: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo“.

Prvou úlohou Ježišovho učeníka nie je uzdravovať a sýtiť. Prvou úlohou učeníka je hlásať.

 

 

 

 
stat4u