Štvrtok po 1. Adventnej nedeli

Mt 7,21.24-27

„Do nebeského kráľovstva vojde iba ten, kto plní vôľu môjho Otca...“

Keď staviame dom, od čoho začneme? Od strechy? Od dymu z komína? Nie. Začneme od položenia základov. Základ, hoci neviditeľný, je najdôležitejší. Na ňom je založená celá stavba.

Podobne je v našom každodennom živote, aj v živote viery.

Ak našu vieru začíname budovať od „dymu z komína“ a nie od základov, ak naše náboženstvo je náboženstvo slov a nie skutkov –sme nerozumní: pri takomto „stavebnom umení“ sa všetko zrúti.

Slová sú dôležité. No dôležitejšie sú skutky. Platí to aj v otázke viery a náboženského života.

Nezabúdajme: „Nie každý, kto mi hovorí: ‘Pane, Pane’ vojde do nebeského kráľovstva. Ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca“.

Aká je moja viera? Je to viera slov, alebo skutkov?

 
stat4u