Streda po 1. Adventnej nedeli

Mt 15,29-37

„Koľko máte chlebov?.. Sedem. A zopár rybiek...“

Človek, ktorý je blízko Boha nemyslí na nič iné. Tak, ako zástupy, ktoré prichádzali k Ježišovi. Človek nemyslí na nič, Boh myslí na všetko: „Ľuto mi je zástupu, lebo nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných...“.

Boh sa zaujíma nielen o našu súčasnosťou. On myslí aj na našu budúcnosť, na ktorú my často zabúdame.

Realita je krutá: sedem chlebov a zopár rybiek je príliš málo, aby sa nasýtil taký obrovský zástup. No čo nestačí pre ľudí, stačí pre Boha. Boh vždy môže urobiť zázrak. Ale On – paradoxne! – čaká na pomoc človeka.

Dve pravdy dnešného Evanjelia sú pre nás dôležité:

Prvá: Boh sa vždy o nás stará a chce zabezpečiť všetky naše potreby – nielen duševné, ale aj telesné.

Druhá: Aj to „málo“, ktoré máme – stačí. V Božích rukách každé „málo“ znamená „veľa“.

 

 

 
stat4u