Pondelok po 1. Adventnej nedeli

Mt 8,5-11

„Takú vieru som nenašiel u nikoho...“

Ježiš je vždy ochotný pomáhať nám. Robí to skôr, ako ho človek o to požiada. Od nás chce len jedno: hlbokú, neobmedzenú vieru. Chce dôveru – bez žiadnej záruky.

Len tí, ktorí sú schopní takto veriť a dôverovať, sú hodní zaujať miesto v nebeskom kráľovstve.

Kľúčom, ktorý nám otvára dvere do neba nie je naša náboženská príslušnosť. Týmto kľúčom je viera.

Spýtaj sa sám seba: Nakoľko som schopný dôverovať Bohu – nie v mimoriadnych, ale v bežných okolnostiach svojho života? Nakoľko som schopný veriť  a vj možnosť toho, čo sa mi zdá nemožné?

Ježiš povedal: „Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli“. Akú vieru by Ježiš našiel v mojom srdci dnes?...

 
stat4u