Prvá Adventná nedeľa

Mk 13, 33-37

„Bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán... aby vás nenašiel spať...“

Možno sa nám zdá, že sa Boh od nás vzdialil. Nie sme schopní v každodennom živote vycítiť jeho prítomnosť. Môžeme si teda myslieť: ak Pán všetkého života je ďaleko, pánom svojho života sa stanem ja a budem môcť so svojím životom urobiť všetko, čo len chcem.

Boh sa od nás nevzdialil. Je s nami a čaká. Čaká, čo urobíme so svojím životom a ako využijeme slobodu, ktorú nám dal. Lebo Boh každému určil prácu, každému dal jeho vlastnú úlohu.

Začína sa Adventné obdobie. Je to dobrá príležitosť, aby som začal všetko odznova. Mám k tomu všetko, čo potrebujem: slobodu, dary, ktoré mi dal Boh a cieľ, ktorý mi určil: aby som bol pripravený na stretnutie s ním. Všetko ostatné je v mojich rukách.

Ježiš povedal: Bdejte... a buďte pripravení... Nezabudnime na tieto slová. Aby nás, keď príde, nenašiel spať...

 
stat4u