21. nedeľa v cezročnom období

Meditacia lectio divina - 21. augusta 2011

Evanjelium: Mt 16, 13-20
13
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
14Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. 16Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ 17Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ 20Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

 

O čo prosím?
O hlboké rozoznanie svojho spojenia s Ježišom.

  • Predstavím si Ježiša medzi učeníkmi. Započúvam sa do ich rozhovorov. Pozerám na ich živú reakciu na Ježišovu otázku (verš 13). Sú dobrými pozorovateľmi ľudských názorov na Majstra (verš 14).
  • Túto situáciu aplikujem na môj každodenný život. Predstavím si Ježiša, ktorý prichádza do môjho okolia, nájde ma a pýta sa: Za koho ma pokladajú ľudia, s ktorými žiješ svoj každodenný život? Kým je Ježiš pre moju rodinu, komunitu, pre mojich priateľov? Ako často je viera a láska k Ježišovi témou našich rozhovorov?
  • Všimnem si reakcie žiakov, keď počujú Ježišovu otázku: „A vy ma za koho pokladáte?“ (verš 15). Zahľadím sa do ich tvárí a na Petra, ktorý odpovedá jednoducho a s istotou: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (verš 16).
  • Aká by bola moja odpoveď, keby som teraz začul tú istú Ježišovu otázku? Čo môžem povedať o mojom osobnom spojení s Ježišom? Je založené na hlbokej skúsenosti priateľstva?
  • Ježiš pripomína Petrovi, že viera v Ježiša, priateľstvo s Ním, je milosť, ktorú dostal z hora, od Otca (verš 17). Ako často prosím Otca o milosť hlbokého priateľstva s Ježišom?
  • Ježiš túži pôsobiť v Cirkvi prostredníctvom obyčajných ľudí, jednoduchých ako Peter. Dôveruje im a zveruje najzodpovednejšie poslania (verše 18-19). Dokážem byť v otázkach viery pre moju rodinu, komunitu Petrom – skalou? Som pre nich cestou k Ježišovi alebo prekážkou?
  • V srdečnom rozhovore poprosím Ježiša, aby ma k sebe pritiahol živým citom priateľstva a dal mi odvahu svedčiť o Ňom. Budem dnes opakovať modlitbu srdca: „Pomôž mi vyznávať Ťa s hrdosťou a odvahou!“.
Uvedomím že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u