2. nedeľa v cezročnom období

Meditacia lectio divina - 16. januara 2011

Evanjelium: Jn 1, 29-34
29Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. 30Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 31Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“
32Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. 33Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.« 34A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“O čo prosím?
O hlbokú túžbu kráčať za tichým a pokorným Ježišom.

  • Predstavím si postavu Jána Krstiteľa. Započúvam sa do jeho mocného „hromového“ hlasu. Predstavím si jeho asketickú tvár a pohľad sústredený na Ježišovi. Postavím sa doprostred zástupu a budem pozorne počúvať to, čo mi hovorí (verše 29-34).
  • Ján z Božieho vnuknutia neváha nazvať Ježiša „Baránkom Božím“. Poslucháčov to mohlo zaraziť a šokovať. Dávalo im to na vedomie, že očakávaný Mesiáš je podobný veľkonočnému baránkovi, ktorý je vedený na zabitie.
  • Pomyslím si, že Ježiš, ktorý ma prevyšuje dôstojnosťou, túži sa aj v mojom živote zjavovať ako sluha a tichý baránok. Dokážem to prijať? Verím v hodnotu utrpenia? Poprosím Ježiša, aby prenikol do hĺbky môj život túžbou nasledovať Ho takého, aký sa mi zjavuje.
  • Ján vďaka svojej duchovnej citlivosti spoznáva a uznáva v Ježišovi Mesiáša (verš 33). Jánova duchovná citlivosť je plodom jeho života na púšti, v blízkosti Boha. Tam sa naučil rozoznávať Jeho hlas a byť mu poslušným.
  • Čo môžem povedať o úrovni mojej duchovnej citlivosti? Dokážem rozpoznávať Ježiša v maličkých, v najjednoduchších udalostiach dňa?
  • „A ja som to videl a vydávam svedectvo“ (verš 34). V skúsenosti viery je rozhodujúce osobné stretnutie s Ježišom. Budem zotrvávať v Jeho tichej prítomnosti a opakovať: „Milujem Ťa, Ježišu, tichý Baránok!“.
 
stat4u