1. adventná nedeľa

Meditacia lectio divina - 28. novembra 2010

Evanjelium: Lk 24, 37-44
37Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, 39a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. 41Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
42Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

 


O čo prosím?
O srdce vždy pripravené na prijatie Pána.

  • Ježiš ma každý deň odovzdáva Otcovi. Zahľadím sa mu do očí a budem pozorne počúvať každé Jeho slovo. Uvedomím si, že ma chce pripraviť na svoj druhý príchod.
  • Ježiš mi hovorí, že o dni Jeho príchodu nevie nik, iba Otec (verš 36). Príde vtedy, keď to nikto nebude čakať (verše 44), keď budú ľudia zaujatí svojimi každodennými povinnosťami, keď to budú najmenej predpokladať.
  • Porozmýšľam o svojich každodenných povinnostiach, najmä o tých, ktoré ma najviac pohlcujú a angažujú. Predstavím si seba samého v rozličných situáciach, ktoré sú typické pre môj všedný deň.
  • Uvedomím si, že počas niektorej z týchto všedných okolností môže prísť koniec sveta. Naozaj v to verím? Každá chvíľa môjho života môže byť chvíľou, ktorá je Bohom zvolená ako chvíľa Jeho definitívneho príchodu. Aké pocity sa vo mne ozývajú, keď o tom premýšľam? Poviem o nich Ježišovi.
  • Sú v mojom živote také situácie a práce, v ktorých cítim, že sa vzďaľujem od Ježiša? Skúsim ich vymenovať a úprimne o nich porozprávať Ježišovi. Odovzdám Mu ich a budem pritom prosiť, aby ma od nich oslobodil.
  • Ježiš mi do chvíle svojho príchodu zanecháva dve odporúčania: „Bdej a buď pripravený“ (verše 42.44). Začína sa Advent, ktorý môže byť pre mňa dobrou príležitosťou k cvičeniu sa v týchto dvoch postojoch. Spýtam sa seba samého: Ako ich môžem realizovať uprostred mojich každodenných povinností?
  • Ponúknem sebe samému viac bdenia pri osobnej modlitbe. Určím si konkrétny čas, ktorý uprostred dňa venujem biblickej meditácii. V srdečnej modlitbe budem opakovať: „Ježišu, rozpáľ vo mne túžbu po bdení!“.
 
stat4u