23. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 5. septembra 2010

Evanjelium: Lk 14, 25-33
25Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: 26„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.
28Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? 29Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: 30»Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.« 31Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. 33Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.


spO čo prosím?
O novú, radikálnu voľbu života s Ježišom.

  • Budem kontemplovať Ježiša, za ktorým idú veľké zástupy ľudí (verš 14). Ježiš chce, aby sa zamysleli nad skutočným spojením s Ním samotným. Je skutočné, alebo iba zdanlivé, vonkajšie?
  • Ježiš otvorene pomenúva podmienky pre Jeho nasledovanie: milovať ho viac ako všetkých ostatných (verš 26), prijať kríž utrpenia a odmietnuť znechutenie (verše 27-32), zrieknuť sa pre Neho všetkého (verš 33).
  • Pri počúvaní Ježišových nárokov sa pokúsim „otestovať“ moju skutočnú angažovanosť pre Jeho nasledovanie. Čo môžem povedať o mojej vernosti Ježišovi?
  • Predstavím si všetky môjmu srdcu blízke osoby. Zamyslím sa nad vzťahmi a najhlbšími citmi, ktoré ma s nimi spájajú. Som v nich slobodný? Nezahaľujú mi Ježiša a nezdržujú ma v mojom kráčaní za Ním? Cítim v sebe nejaký vzťah k inému človeku, ktorý nezodpovedá môjmu povolaniu a oslabuje moju vernosť Ježišovi? Úprimne sa o tom s Ježišom pozhováram a budem ho prosiť o usporiadanie mojich postojov lásky.
  • Aké utrpenie vo svojom živote najťažšie prijímam? Poprosím o úprimnosť a otvorenosť, aby som mohol spoznať moje najväčšie bariéry a strach pred utrpením. Zverím ich Ježišovi, aby mi pomáhal prekonávať prekážky a pokušenia znechutenia.
  • Na záver porozmýšľam o tých veciach, ktoré najviac spútavajú moje srdce. Dokázal by som ich nechať Ježišovi, zrieknuť sa ich, čiže uznať, že už mi nepatria? Nepodlieham pokušeniam hromadenia vecí, chamtivosti?
  • Obnovím si moje rozhodnutie pre Ježiša. Úprimne sa mu zverím so svojimi obavami z Jeho nárokov. Budem sa v srdci modliť týmito slovami: „Ježišu, chcem byť verný Tvojim výzvam“.
 
stat4u