3. Pôstna nedeľa

Meditacia lectio divina - 7. marca 2010

Evanjelium: Lk 13, 1-9
1Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. 2On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? 3Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. 4Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“
6A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. 7Preto povedal vinohradníkovi: »Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?« 8On mu odvetil: »Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. 9Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.«“


spO čo prosím?
O silnú vôľu obrátiť sa a zmeniť svoj život.

  • Postavím sa pred Ježiša v prostote srdca, v ponížení a pokore. Poprosím ho o milosť hlbokého precítenia mojej hriešnosti.
  • Všimnem si, s akou dôraznosťou Ježiš vyzýva ľudí, aby uznali svoju hriešnosť a neotáľali s obrátením. Niekoľkokrát opakuje: „ak sa neobrátite...zahyniete“ (verše 1-5).
  • Ježiš demaskuje u ľudí chýbajúci pocit hriešnosti. Vedie k smrti. Obrátenie nie je možné bez uvedomenia si a prežitia vlastnej hriešnosti. Život bez obrátenia je iba preludom: ako strom vysadený vo vinici, ktorý neprináša plody (verše 6-9).
  • Poprosím o dôkladné spoznanie zloby hriechu a hlboké uvedomenie si jeho sily. Aké pocity sa vo mne prebúdzajú, keď sa pokúšam premýšľať o ošklivosti môjho hriechu? Porozprávam o nich Ježišovi.
  • Hriech udržiavaný v srdci oslabuje život: márni túžby, ničí skôr získané plody dobra a zabíja život. Zotrvávam v hriechu? Neodkladám a nezanedbávam spoveď? Neživím v srdci skrytý obdiv k nejakému hriechu?
  • Ak nepociťujem väčšiu potrebu spovedania sa, je to možno symptóm, že som zaplesnivel v hriechu. Poprosím Ježiša, aby vo mne obnovil chápanie hriechu a oživil potrebu dobrej spovede.
  • Naplánujem si a rezervujem čas na veľkopôstne stretnutie s Ježišom vo sviatosti pokánia. Už teraz Ho poprosím, aby mi zoslal Ducha Pravdy, ktorý ma presvedčí o mojom hriechu a vnukne túžbu po hlbokom stretnutí s Ježišom vo svätej spovedi. Poviem Mu: „Ježišu, pomôž mi obrátiť sa celým srdcom“.

 

 

O citlivosť na Božie vnuknutia a horlivosť v odpovedaní na ne.
 
stat4u