4. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 31. januára 2010

Evanjelium: Lk 4, 21-30
21A on im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." 22Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?" 23On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti." 24A dodal: "Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 25Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. 26A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. 27A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman."
28Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. 30Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.


spO čo prosím?
O vernosť Ježišovi a Evanjeliu vo chvíľach skúšok

  • Všimnem si, že Ježiš začína svoje verejné účinkovanie prehrou. Prvý obraz Ježiša je nasledovný: Ježiš zaznamenáva porážku, nepočúvajú ho, odmietajú, vyháňajú z mesta. Budem kontemplovať a obdivovať Ježiša, ktorý si uchováva v dramatickej situácii úplnú slobodu a necúvne, hoci hlásanie Evanjelia je neúspešné (verše 28-30).
  • Dokážem stáť na strane slabého Ježiša? Dokážem sa verejne priznávať k málo populárnemu Evanjeliu? Ako sa zachovám vo chvíľach, keď sa evanjeliovými hodnotami pohŕda a vysmievajú sa z nich? Zverím sa Ježišovi so svojimi pochybnosťami a slabosťami.
  • Všimnem si skutočnosť, že na začiatku "oči všetkých v synagóge sa upreli na Neho" (verš 20). Mal mnohých priaznivcov. Ježiš je pod tlakom očakávania poslucháčov, stojí pred pokušením prispôsobiť sa ich túžbam a potrebám.
  • Prehovorí však s úplnou slobodou a ľudí nabáda, aby zmenili svoje myslenie. Majú sa prispôsobiť Evanjeliu a nie naopak. Dokážem počúvať pravdu Evanjelia v plnej slobode? Neunikám pred slovami, výzvami Ježiša, ktoré žiadajú zmenu môjho myslenia, zrieknutie sa zlých túžob, zmenu životných postojov?
 
stat4u