Popolcová streda

Meditacia lectio divina

Evanjelium: Mt 6, 1-6.16-18
1Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
3Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, 4aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
5A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 6Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
16A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 17Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, 18aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.O čo prosím?
O hlbokú túžbu po dobre, modlitbe a pôste.

  • Na začiatku meditácie odovzdám Bohu všetky dni Veľkého Pôstu, ktoré od Neho znovu dostávam. Vzbudím si hlbokú túžbu po obrátení. Budem sa pýtať Ježiša, čo odo mňa najviac očakáva v tomto čase.
  • Ježiš mi dáva tri oporné body pre dobré prežitie času premeny: skutky milosrdenstva, modlitbu a pôst. Aké miesto zaujímali v mojom živote doposiaľ? Ktorý z nich najradšej praktizujem a ktoré zanedbávam?
  • Vo vrúcnej modlitbe poprosím, aby mi pomohol premodliť spomínané tri hodnoty Veľkého Pôstu a rozohnil vo mne túžbu obnoviť ich v mojom živote.
  • Ježiš ma robí citlivým na diskrétnu dobročinnosť (verše 1-4). Otec vidí všetko. Je Mu známy každý skutok lásky, aj ten najväčšmi skrytý. Aké pocity sa vo mne prebúdzajú pri myšlienke na Otca, ktorý vidí v skrytosti?
  • Čo môžem povedať o mojej citlivosti srdca k núdznym? Do akých dobročinných diel som v súčasnosti zapojený? Sú aj také, ktoré vážne zanedbávam?
  • Ježiš túži rozhojniť vo mne lásku v osobnej modlitbe (verše 5-6). Pozýva ma, aby som našiel svoju izbietku pre meditáciu a učil som sa modlitbe bez mnohých slov.
  • Mám obľúbené miesto pre modlitbu? Je mi blízka modlitba prežívaná v tichosti, pri adorácii, kontemplácii?
  • Ježiš upozorňuje na hodnotu pôstu (verše 16-18). Zamyslím sa nad tým, aký pôst chcem uskutočniť v najbližších štyridsiatich dňoch pokánia. Moje predsavzatie zverím Ježišovi a budeme opakovať: „Ježišu, robím to z lásky k Tebe a k Otcovi!“
„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch.“ (verš 1). Budem kontemplovať Ježišovu tvár a Jeho pohľad. Uvidím v ňom pohnutie a starosť. Ježiš, hľadiac na zástup, vidí každého človeka osobitne.
Uvedomím si, že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u