Adventné obdobie, 24. decembra

Lk 1,67-79

„Budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu...“

Ján pochopil veľmi dôležitú vec: prorok Najvyššieho má len jednú jedinú povinnosť – má byť nástrojom v Božích rukách. Nič viac. Iba to. Až to. Jedinou povinnosťou proroka je konať Božiu vôľu. A k tomu je potrebná pokora, pokora služobníka v rukách Boha.

Nemusíme sa snažiť o spasenie sveta – to je úloha Boha. Našou úlohou je pripraviť mu cestu do ľudských sŕdc. Aby sme to mohli urobiť, musíme stále prebývať pred tvárou Pána a prežívať každú chvíľu svojho života v zjednotení s ním.

Prvou a základnou povinnosťou proroka nie je konať v Božom mene. Prvou povinnosťou proroka je žiť v Bohu, žiť v jeho prítomnosti.

Kiežby sme to konečne pochopili aj my!

 
stat4u