Adventné obdobie, 23. decembra

Lk 1,57-66

„Čím len bude tento chlapec?...“

Po narodení Jána sa ľudia, ktorí poznali zázračné okolnosti jeho počatia a narodenia, pýtali: „Čím bude tento chlapec?“ Cítili, že Boh si ho vyvolil, aby splnil jeho tajomný plán.

Boh si vyvolil nielen Jána. Boh si vyvolil každého z nás, aby sme tak ako  Ján zvestovali iným Ježiša a ohlasovali príchod jeho kráľovstva.

Prečo sa Jánovi podarilo urobiť viac ako nám všetkým spolu? Preto, že si ho výnimočným spôsobom vyvolil Boh? Preto, že Pánova ruka bola s ním? Áno. No nielen preto.

Boh je s tými, ktorí sú s ním a pomáha tým, ktorí mu to dovolia. Boh aj cez nás môže konať veľké skutky. Len mu to musíme umožniť.

Aby Pánova ruka mohla byť s nami, my musíme byť s ním.

 
stat4u