Utorok po 3. Adventnej nedeli

Mt 21,28-32

„Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva...“

Pre nás, dobrých kresťanov, je to šokujúce: mýtnici a neviestky nás predchádzajú do Božieho kráľovstva... Ale taká je pravda. Lebo nič nemáme zaručené – ani nebo. Len od nás záleží, či zaujmeme prísľúbené miesto v Božom kráľovstve, či nie.

Áno, nemáme zaručené nič. To, že sme kresťania, to, že sa voláme Božími deťmi – ešte neznamená nič: to nie je lístok, ktorý nám garantuje vstup do neba a rezervované miesto.

Od čoho teda záleží náš večný život? Určite nie od našich krásnych slov.

Ježiš nám otvorene hovorí: náš večný život záleží od toho, či budeme plniť Otcovu vôľu. Ak nie – všetci ostatní nás predbehnú.

Naša viera nie je založená na krásnych slovách, ale na dobrých skutkoch.

 
stat4u