Utorok po 1. Adventnej nedeli

Lk 10,21-24

„Blahoslavené oči, ktoré vidia...“

Ježiš stále hľadá nových učeníkov. Chce sa zjavovať najmä maličkým. To znamená, že jeho náruč je otvorená pre všetkých. Ježišova radostná zvesť nie je len pre vyvolených. Naopak - všetci sú vyvolení, aby ju mohli prijať.

Čo je potrebné, aby sme mohli prijať Krista a jeho slovo?

Potrebujeme múdrosť – no nielen múdrosť rozumu. Potrebujeme múdrosť srdca. Lebo len čisté a jednoduché srdce je schopné uvidieť to, čo nedokážu uvidieť „múdri“ a počuť to, čo nedokážu počuť „rozumní“.

Zdravý zrak, to nie je len oko, dobrý sluch, to nie je len ucho. Vnútorný zrak a sluch človeka pramení zo srdca – z čistého a jednoduchého srdca, ktoré dokáže milovať.

Som schopný uprostred viditeľných vecí uvidieť to, čo je neviditeľné? Som schopný uprostred počuteľných zvukov počuť „nepočúvateľný“ hlas Boha?

Ak áno, som schopný – tu a teraz – prijať Božie kráľovstvo.

 
stat4u