25. nedeľa v cezročnom období

Meditacia lectio divina - 18. septembra 2011

Evanjelium: Mt 20, 1-16
1
Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.
2Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. 3Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. 4I povedal im: »Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.« 5A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. 6Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: »Čo tu nečinne stojíte celý deň?« 7Vraveli mu: »Nik nás nenajal.« Povedal im: »Choďte aj vy do mojej vinice!«
8Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: »Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!« 9Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. 10Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. 11Vzali ho a šomrali na hospodára: 12»Tí poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.« 13Ale on jednému z nich odpovedal: »Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? 14Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 1Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?« 16Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

 

O čo prosím?
O veľkorysosť v odpovedaní na milosti, ktoré dostávam v každú hodinu života.

  • Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo k vinici, v ktorej pracujú Ním najatí robotníci (verš 1). Každému z nich On sám určuje prácu a odmenu. Uvedomím si hlbokú pravdu, že povolanie do vinice Pána je čistou, ničím nezaslúženou milosťou.
  • V pamäti sa vrátim k najväčším milostiam, ktoré som zakúsil v mojom doterajšom živote. Pozriem sa na históriu môjho života cez pohľad pôsobenia Božej prozreteľnosti. Ako ma viedla, strážila, chránila mňa a mojich najbližších?
  • Ježiš prirovnáva seba k chápajúcemu hospodárovi, ktorý trpezlivo hľadá potulujúcich sa robotníkov a pozýva ich do svojej vinice, bez ohľadu na to, ako už deň pokročil (verše 6-7). Predstavím si, ako dlhé hodiny, v páľave dňa, hľadá „nezamestnaných“ a pozýva ich, aby sa pridali k jeho pracovníkom.
  • Pozriem sa s vďačnosťou na svoj život. Spomeniem si najskôr na tie chvíle, v ktorých som sa cítil byť stratený, bez motivácie k životu. V ktorom období môjho života  ma našiel Ježiš? Ako dlho ma hľadal? Spomeniem si na deň, v ktorý ma našiel. Poďakujem Mu za Jeho lásku a trpezlivosť, za deň, v ktorý ma povolal do svojej vinice.
  • Stretávam v mojej každodennosti ľudí, ktorí sú stratení a vzdialení Bohu, bez motivácie a zmyslu života? Sú takýto ľudia aj medzi mojimi najbližšími? Kto to je? Verím, že nikdy nie je neskoro a že Božia prozreteľnosť ich môže nájsť? Modlím sa za týchto ľudí?
  • Ježiš pranieruje vypočítavosť pracovníkov, ktorí  netolerujú „robotníkov poslednej hodiny“ (verše 11-16). Budem Ježiša prosiť, aby ma urobil citlivým na malých a posledných. V srdci si budem uchovávať modlitbu: „Daj mi vnímavé srdce, srdce otvorené na pomoc najslabším!“.
Uvedomím že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u