29. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 17. oktobra 2010

Evanjelium: Lk 18, 1-8
1Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: 2„V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. 3Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: »Obráň ma pred mojím protivníkom.« 4Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: »Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, 5obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.«“ 6A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! 7A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? 8Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“


O čo prosím?
O vytrvalosť v modlitbe plnej dôvery a slobodu od znechutenia.

  • Ježiš pri príprave učeníkov na apoštolskú misiu poukazuje na potrebu modlitby. Modlitba Ježišových učeníkov má byť charakterizovaná vernosťou a vytrvalosťou (verš 1).
  • Čo môžem povedať o vernosti a vytrvalosti v mojej modlitbe? Pozriem sa na môj spôsob života a program každodenných povinností. Je v ňom miesto na každodennú modlitbu? Dokážem do modlitby zapojiť moje zážitky a osobné skúsenosti?
  • Ježiš mi približuje pomocou podobenstiev skutočný obraz Boha, ku ktorému sa modlím každý deň. Boh nie je ako prísny sudca, ktorý neochotne počúva moje vyznania (verše 2-5). Naopak. Je citlivý a dobrý. Je tento obraz Boha totožný s mojou predstavou o Ňom?
  • Boh ma berie ako svojho vyvoleného a zaraz ma ochráni. Vo dne i v noci počúva moje modlitby a nikdy nemešká v mojej záležitosti (verše 7-8). Aké pocity sa rodia v mojom srdci, keď počúvam tieto Ježišove slová?
  • Pripomeniem si moju osobnú skúsenosť s modlitbou. Aký je môj obraz Boha, ku ktorému prichádzam s prosbami? Verím, že Boh je o mňa ustarostený a skutočne ho zaujíma moja každodennosť? Neobjavuje sa vo mne vari pocit, že Boh je prísnym sudcom, ktorý ľudí neberie do úvahy? Rozpoviem Ježišovi o mojich skutočných pocitoch.
  • Poprosím Ježiša o dar hlbokej viery v Boha blízkeho a citlivého na moje každodenné problémy. Budem sa vracať k vyznaniu: „Dôverujem Ti Bože, Ty si vždy so mnou“.
 
stat4u