22. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 1. septembra 2013

Evanjelium: Lk 14, 1.7-14
1V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.
7Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: 8„Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; 9a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: »Uvoľni miesto tomuto.« Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. 10Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: »Priateľu, postúp vyššie!« Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. 11Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
12A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. 13Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. 14A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

 

O čo prosím?
O skromnosť a jednoduchosť vo vzťahoch s blížnymi.

  • Predstavím si Ježiša ako hosťa, ktorý stoluje u vodcu farizejov. Všimnem si správanie hostí, ktorí zaujímajú prvé miesta (verše 1 a 7). Ježiš pranieruje takýto postoj.
  • Pripomeniem si rozličné situácie z môjho života, keď som sa nachádzal v skupine ľudí, na stretnutiach; situácie z mojej rodiny či komunity. Čo môžem povedať o mojom správaní? Nesnažím sa dominovať, priťahovať na seba pozornosť, vnucovať iným svoj názor? Nevyužívam pre vlastné ciele svoje postavenie, zastávanú funkciu?
  • Ježiš poukazuje na to, aby sme sa pri stretnutiach s inými učili nezištnosti a štedrosti (verše 12-14). Zamyslím sa nad mojimi stretnutiami a vzťahmi k blížnym. S kým sa najčastejšie a najradšej zhováram? Neobklopujem sa iba osobami, ktoré sú mi milé, sympatické a vďačné? Nepomáham iným pre vlastné potešenie, pre osobnú satisfakciu? Nevyužívam druhého človeka pre uspokojovanie vlastných potrieb?
  • Sú ľudia, ktorých vedome nepripúšťam k sebe a nemajú prístup ani do okruhu mojich priateľov? Pomyslím si na tých, ktorých nemám rád, ktorých nechcem akceptovať. Vyslovím ich mená a zverím ich Ježišovi. Poprosím Ho: „Nauč má ich milovať!“.
 
stat4u