4. Pôstna nedeľa

Meditacia lectio divina - 14. marca 2010

Evanjelium: Lk 15, 1-3.11-32
1Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. 2Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 3Preto im povedal toto podobenstvo:
11A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. 12Mladší z nich povedal otcovi: »Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.« A on im rozdelil majetok. 13O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 14Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. 15Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. 16I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. 17Vstúpil teda do seba a povedal si: »Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. 18Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. 19Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.« 20I vstal a šiel k svojmu otcovi.
Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 21Syn mu povedal: »Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.« 22Ale otec povedal svojim sluhom: »Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, 24lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.« A začali hodovať.
25Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. 26Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. 27Ten mu povedal: »Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.« 28On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. 29Ale on odpovedal otcovi: »Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. 30No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.« 31On mu na to povedal: »Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. 32Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.«“


spO čo prosím?
O hlbokú lásku k Bohu Otcovi.

  • Ježiš rozpráva o stratenom dieťati a láske otca. S pozorným srdcom budem pozorovať správanie dieťaťa i otca.
  • Budem hľadieť najprv na dieťa, ako odchádza z domu; potom na otca, ktorý mlčí a rešpektuje jeho slobodu (verše 12-13). Poprosím ho, aby som srdcom mohol precítiť pocity trpiaceho otca a tak pochopiť, aký je hriech strašný, ako zraňuje a spôsobuje bolesť.
  • Vnímam pri vyznaní hriechov (v spytovaní svedomia, spovedi) „tvár“ Otca a Jeho utrpenie? Ako často myslím na Jeho pocity pri pohľade na môj hriech?
  • Budem sledovať príbeh dieťaťa, ktoré odišlo od otca. Uvidím, ako hriech rodí hriech a prehlbuje biedu dieťaťa (verše 13-16). Pokúsim sa uvedomiť si tie situácie v mojom živote, v ktorých som dopustil, aby sa hriechy nahromadili.
  • Budem kontemplovať hlboké dojatie otca, ktorý vinie do náruče dieťa, ktoré sa vracia (verš 20). Pokľaknem pred Bohom Otcom, úprimne mu vyznám svoje hriechy, ktoré skľučujú moje srdce. Poprosím  o milosť odpustenia o precítenia Jeho otcovskej lásky a o to, aby som sa mohol cítiť ako dieťa v Jeho náručí.
  • Všimnem si reakciu staršieho syna, ktorý nechce vojsť do domu. Nedokáže prijať otcov postoj voči jeho bratovi. Je presvedčený, že si nezaslúži lásku (verše 29-30). Aké pocity prežívam, keď pozorujem správanie staršieho syna?
  • Predstavím si, že otcove slová, ktoré adresoval staršiemu synovi, sa týkajú mňa samého. Všetko, čo má Otec, patrí aj mne. Všetko mám od Neho zadarmo. Nemusím si Jeho lásku „zaslúžiť“. On chce iba to, aby som mu dovolil milovať ma. Skončím modlitbou chvál adresovanou Bohu Otcovi.

 

 

O citlivosť na Božie vnuknutia a horlivosť v odpovedaní na ne.

 

 

 
stat4u